Elżbieta Duran Małopolskie Centrum Mikroorganizmów